Fundacja One Day zaprosiła nas na  Dzień Dziecka do Warszawy. Zapewniono nam wiele atrakcji:
- śniadanie na trawie z samą Królową Marysieńką,
- występ prawdziwego kataryniarza z papugą,
- rekonstrukcje taboru królewskiego, która pozwoliła nam zapoznać się z obozem wojennym króla Jana III Sobieskiego,
- był pokaz rekonstrukcji wozów z epoki – wóz medyczny, wóz kowalski i arsenał prochowy ,
- odbyły się warsztaty edukacyjne zgłębiające arkana dawnych rzemiosł, takich jak mincerstwo i kowalstwo prowadzone przez ” dworzan królewskich”,
- wysłuchaliśmy pogadanki na temat historii o czynach wojennych króla Jana III Sobieskiego,
- oglądaliśmy rekonstrukcję militariów,
- zwiedzaliśmy Muzeum Pałacu w Wilanowie oraz przylegające do niego ogrody,
- oglądaliśmy pokaz mody.
Dziękujemy serdecznie za zaproszenie.

Sesja dla programu „Debiutantki” realizowanego w Muzeum Pałacu w Wilanowie, autorzy zdjęć : Fotospokojna