Kadra

 • Domem Dzieci kieruje Pani Dyrektor mgr Nina Gąsiorowska.
 • W skład personelu opiekuńczo – wychowawczego  wchodzą wychowawcy  posiadający pełne kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe. Na stanowiskach wychowawców pracują:
 • P. mgr Aneta Tomaszewska,
 • P. lic. Iga Chmielewska,
 • P. mgr Grzegorz Grzemski,
 • P. mgr Agnieszka Linowska,
 • P. mgr Łukasz Lisicki
 • P. mgr Justyna Dąbrowska
 • P. mgr Agata Dziarkowska
 • P. mgr Dawid Baran
 • Pracę z dziećmi wspomaga psycholog Pani Adrianna Tomaszewska . Informujemy, że współpracujący z naszym Domem psycholog świadczy również bezpłatne poradnictwo dla rodziców dzieci przebywających w PDD w Szczutowie. Osoby chętne prosimy o zapisy telefoniczne, nr tel: 24 275 16 90
 • Wychowawcy zapewniają odpowiednie warunki do spokojnego rozwoju psychofizycznego wychowanków, zaspokajają potrzeby społeczne, emocjonalne, religijne i materialno – bytowe. Dbają o zagospodarowanie czasu wolnego dzieci oraz efektywne jego wykorzystanie podczas nauki własnej. Prowadzą z dziećmi zajęcia plastyczne, sportowo – rekreacyjne, kulinarne oraz fotograficzne.
 • W proces opiekuńczo – wychowawczy włączony jest również personel administracyjno – gospodarczy. Wszyscy dbają o zaopatrzenie dzieci w niezbędne rzeczy, wystrój pokoi, wyżywienie oraz czystość w Domu i wokół niego.
 • Działalność Domu Dzieci jest uzupełniana pracą świadczoną przez wolontariuszy.
 • Nasze zadania realizujemy we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ośrodkami pomocy społecznej, szkołami, sądami rodzinnymi, poradnią psychologiczno – pedagogiczną oraz innymi właściwymi poradniami specjalistycznymi.

LogoKolorowe

Go to Top